Teken de petitie: Mondkapjes voor Iedereen!

Dit is een petitie voor een overheidscampagne om te zorgen dat heel Nederland mondkapjes gaat gebruiken om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan.

Teken de petitie als je wil dat de overheid zich gaat inspannen om heel Nederland van mondkapjes te voorzien: eerst voor zorgpersoneel, daarna voor andere bijzondere beroepen en kwetsbare groepen, ten slotte voor heel Nederland. De overheid kan ervoor zorgen dat heel Nederland over mondkapjes komt te beschikken – het enige wat nog ontbreekt is de politieke wil.

Let op: na ondertekening krijg je een e-mailbericht met een bevestigingslink die je moet klikken zodat je ondertekening telt – check je spambox als je hem niet direct kunt vinden. En je kunt in het petitieformulier aanvinken dat je op de hoogte wil blijven, dan word je over het vervolg van deze campagne geïnformeerd.

Burgers kunnen worden voorzien van medische mondkapjes als daarvan voldoende beschikbaar zouden zijn. Zolang ziekenhuizen met tekorten kampen, zou het gaat om eenvoudiger katoenen maskers, omdat deze alsnog beter zijn dan niks. Idealiter voorziet de overheid hierin, maar private partijen kunnen ook een rol spelen. Ook is het belangrijk dat duideljike communicatie en voorlichting ervoor zorgen dat zoveel mogelijk Nederlanders deze voorschriften opvolgen.

Het is zaak dat de overheid een voortrekkersrol speelt en op basis van wetenschappelijke inzichten de maatregelen neemt die de volksgezondheid ten goede komen, en elke mogelijke inspanning ter bevordering van het grootschalig gebruik van mondkapjes is daarbij van nut.

Uitklappen